Links

… till kul och bra grejer.

My Master Thesis:

http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1112417&dswid=9611

Min facebooksida.

http://www.facebook.com/mickes.harpatwork

John Henry – Old Time Country Music.

http://www.johnhenry.nu

Ett smidigt sätt att lära sig spela olika instrument.

http://www.playalongmusic.com/sv/

Här finns alla de munspel som jag spelar på: Marine Band Classic, Marine Band Crossover, Marine Band Thunderbird, Super 64X, Chromonica & Chromonica Deluxe.

http://us.playhohner.com/

Ett måste för alla munspelare.
http://harp-l.com/mailman/listinfo/harp-l
Mitt favorit-bluesband.
http://www.facebook.com/ramblinminds
Skivomslag, affischer, backdrops, allt och lite till…

Weinz at Work – Formgivning & Illustration